Mahaleo – Andriamanitra o ! (Tononkira)

Andriamanitra o!
Mba toroy ny làlana marina
Fa ianao no fivoy tsy ampivarina

Ny fo sy saiko miharatsy
Ka takona ny hazavana
Hery tsy haiko no mamatsy
Mahabe fahotana

Mba miezaka aho hitraka
Nefa ny heloko minia mitàna
Ny famelanao ry Mpanjaka
Ny handresy ny gejan’iSatana

Ry Tompo, ry Tompo
Omeo hery aho
Ho entiko hanompo
Ny anaranao
Fa ny fakam-panahy
Mbola mananontanona ahy
Ny fitiavan-tena
Mahamenatra jerena
Vonjeo aho Tompo

Ao izy e! Hanome ilay anjara fitia
F’izy anie no mandre
Ny antsoin’ireo very dia
Ao izy e! Hanome ilay anjara fitia
F’izy anie, no hany mandre,
Ny antso manginan’ireo izay mania

Vos réactions

commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*