Ito misy vaha olana

  •  
  •  
  •  


Ry hajalahy sy rahavavy malagasy miarahaba anareo.
Ho anareo izay mila fanampiana amin'ny fanantaterahana ireo tetikasa nareo na hanamanfy ny petra-bolan'ny orinasanao ,na mila fanampiana hanefa ny trosanao ity misy vaha olana ho anao .Izao dia afaka manampy anao amin'izay ilainao.Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka miantso na mifandray amiko ianareo .