Tany amidy maikaAmidy maika tany eny sambaina antsirabe akaiky ny université adventiste sambaina izay mirefy 3050 m2. En sécurité tsara sady amoron-dalana. Azo hanaovana fambolena sy fiompiana na dobon-trondro misy partie tanimbary kely ilay izy. Tompony avy hatrany fa tsy misy mpanelanelana. Taratasy ara-dalàna.Vidiny 9 000 ar/m2. Koa antsoy ary ny 034 76 121 09 Mr Mika.

Envoyer un email à Mr mika
034 76 121 09