MITADY ATELIER EFA MPANO TEE SHIRTMpivarotra te hanandrana raoby amina lamba tee-shirt mitady

ATELIER KELY HANAO ECHANTILLON VTSIVITSY

Alefaso amin'ity adiresy ity:

janntiressources @gmail.com

ny sarin'ireo vokatra efa fataonareo sy ny sarin'ny atelier_nareo ary ny adiresy sy ny nomerao telefaonina

Dia ho alefanay aminareo ireo karazana maodely hanao vana echantillon mba hasianareo prix.

Raha azonay idirana ny prix omenareo dia minatso izahay mialohan'ny hanantonana ny toerana misy anareo.

Mode de paiement: 50% avance de 50% rehefa haka ny entana